LATIHAN STAF

Latihan Staf bertanggungjawab dalam menguruskan latihan iaitu kursus dalaman, kursus luaran dan menyenggara data berkaitan latihan staf. Di samping itu juga ULPL dipertanggungjawabkan untuk menguruskan permohonan pensyarah ke Program Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) yang ingin meningkatkan kemahiran dan kompetensi masing-masing.

KUDAP

​​

Latihan yang dianjurkan oleh PSA dengan tenaga pengajarnya samada di kalangan pegawai sendiri atau dari luar (meliputi kursus, seminar, bengkel, persidangan, ceramah, taklimat, perkongsian ilmu dan simposium).

Borang :

Borang Cadangan Latihan Dalaman

http://bit.ly/2mdKnEi

Borang Penilaian Latihan

http://bit.ly/2nbB3Ws

Laporan Latihan

http://bit.ly/2mO9Fgi

Borang Penilaian Kompetensi Kursus

Senarai Semak Pengendalian Latihan

http://bit.ly/2nrI0Pe

Senarai Urusetia Latihan

http://bit.ly/2lOSDiz

Manual Pengguna Online Latihan Dalaman

Latihan Luaran

​​

Latihan yang dihadiri oleh staf PSA di luar organisasi seperti INTAN, MKM, CIAST dan lain-lain (meliputi kursus, seminar,bengkel, persidangan, ceramah, taklimat, perkongsian ilmu dan simposium).

EPSA Online

Link EPSA

Permohonan atas talian Latihan KPT

https://app2.mohe.gov.my/silat/

Laman web INTAN

www.intanbk.intan.my

Laman web Maktab Koperasi Malaysia

www.mkm.edu.my

Laman web CIAST

www.ciast.gov.my

Program Sangkutan Industri Pensyarah

​​

Program ini adalah merupakan satu bentuk inisiatif pembangunan untuk Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) yang bertujuan memberi peluang latihan dan pengalaman bagi memenuhi agenda Pelan Transformasi Politeknik khususnya berkaitan pelaksanaan program baharu, pencapaian petunjuk prestasi utama (KPI) dan pemerkasaan politeknik premier. Permohonan terbuka kepada semua PPPT yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya TIGA (3) tahun dan telah disahkan dalam perkhidmatan.

Bahagian Kompetensi dan Peningkatan Kerjaya JPPKK menguruskan Program SIP.

Link ke laman web esis

CIAST telah memperluaskan program Latihan Sangkutan Industri kepada staf di politeknik Malaysia. PPPT mempunyai pilihan samada ingin mengikuti SIP atau LSI.

Link ke CIAST

 

Senarai telah hadir SIP

Permohonan SIP

Senarai industri untuk SIP

Data berkenaan Latihan

​​

Statistik Staf PSA

Senarai kepakaran Staf

Data Pengalaman Industri Staf

Maklumat Latihan Staf

http://bit.ly/2monGRN

Maklumat Staf Baharu PSA

http://bit.ly/2oTaPp9

E-Profiling

Borang Maklumat Staf Baharu

http://bit.ly/2oTaPp9

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now